Zorgaanbod voor zorginstellingen en thuissituatie

Condenz biedt ondersteuning aan zorginstellingen en daarnaast aan cliënten in de thuissituatie. We ondersteunen vooral groepsbegeleiding en individuele begeleiding wordt ook geboden, daar waar dit noodzakelijk is.

Bij de zorgverlening is medicatieverstrekking mogelijk. Verder is er kennis en ervaring omtrent deëscalerend werken en agressieregulatie (met het toepassen van de holding). Condenz biedt haar zorg en ondersteuning met rust, geduld en aandacht.

Condenz, ondersteuning van groepen

Voor zorginstellingen biedt Condenz een invalkracht voor het invullen van diensten conform vigerend rooster. Ondersteuning die bevoegd en bekwaam is, om minimaal de afgesproken zorg te leveren. Condenz wil de cliënt(en) zo goed mogelijk begeleiden binnen de opgestelde huisregels en zorgplannen van cliënten op de betreffende zorgafdeling.

Tijdelijke ondersteuning bij zware zorgvraag

De aanleidingen om Condenz in te zetten zijn vaak openstaande vacatures, ziekteverzuim of vakantie van het vaste personeel. Ook kan het zijn dat een cliënt een (tijdelijk) zwaardere zorgvraag heeft. Extra ondersteuning kan dan gewenst zijn naast het basispersoneel. De cliënt kan met Condenz de zwaardere 1-op-1 zorg ontvangen, met aandacht en geduld. 

Groepsbegeleiding in de zorg

Groepsbegeleiding in de zorg

Condenz ontzorg zorgverleners wanneer er een gat in het rooster komt, in de vakantieperioden, bij ziekte of verlof. Met kennis, ervaring en passie begeleiden wij groepen binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg, psychiatrie en kinder- en jeugdzorg.
Individuele begeleiding in de zorg

Individuele begeleiding in de zorg

Individuele begeleiding kan noodzakelijk zijn voor sommige cliënten, ook voor kortere periode. Condenz biedt ondersteuning voor het zorgteam door 1-op-1 begeleiding voor de cliënt, met rust, aandacht en duidelijkheid.

Interesse in een eventuele samenwerking?
Laat het weten!

 

Neem contact op!