Opdrachtgevers en referenties van Condenz

Condenz heeft met veel organisaties samengewerkt, met name:

Stichting Zuidwester, welke er is voor kwetsbare burgers. Zij ondersteunen hen in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling.
Kentalis, dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. 
Emergis GGZ,  voor behandeling of begeleiding van mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Dijk en Duin, de specialistische GGZ-instelling die volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie op een respectvolle en resultaatgerichte manier helpt bij het te boven komen van de gevolgen van hun aandoening.
Daelzicht, is ervan overtuigd dat mensen met een beperking hun leven in de samenleving op eigen wijze willen invullen.
GGZ - Westelijk Noord-BrabantWestelijk Noord-Brabant, biedt gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan. 
S&L Zorg, biedt professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.
Lunetzorg, ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking.  

 

 • Leo van der Wildt, mediator / projectmanager De Hoop GZ

  "Henk heeft zich doen kennen als een open en eerlijke collega met focus op gestelde doelen. Hij is in staat gebleken om snel situaties en omstandigheden te doorgronden, de juiste prioriteiten te stellen en gemaakte afspraken zonder uitzondering na te komen. Henk stelt, mede in samenwerking met andere collega's, gedetailleerde plannen van aanpak op in het kader van het grotere geheel, rekening houdend met sterkten/zwakten/kansen/risico's (SWOT analyse). Persoonlijk heb ik Henk leren kennen als een zeer betrokken persoon in termen van zorg voor de mens in nood. Zijn gevoel voor humor is verfrissend en mist de uitwerking op zijn omgeving niet. Collegialiteit ging voor mij naadloos over in een goede vriendschap."
 • Daniël Davidis, Afdelingshoofd beleid bij De hoop GGZ

  "Henk is een sympathieke collega met een bijzondere interesse voor vraagstukken op het gebied van organisatie en management. Hij analyseert graag en is in staat om kritisch naar complexe materie te kijken. Daarbij geeft hij blijk van een pro-actieve basishouding."
 • Lennard van Dam, Stichting Zuidwester, Deltaboulevard 17

  "Henk was een zeer behulpzame, kundige en betrouwbare collega om mee te werken. Heel prettig dat hij de afspraken nauwgezet volgde. Daar waar hij het idee had dat er misschien iets anders nodig was, overlegde hij dit eerst met vaste collega's. Heel fijn om met iemand te werken die invalt en net zo prettig en betrouwbaar werkt als een vaste collega."
 • Leo van der Wildt, mediator / projectmanager De Hoop GZ
 • Daniël Davidis, Afdelingshoofd beleid bij De hoop GGZ
 • Lennard van Dam, Stichting Zuidwester, Deltaboulevard 17

Condenz richt zich op

Interesse in een eventuele samenwerking?
Laat het weten!

 

Neem contact op!