Missie en visie van Condenz

Missie

Condenz biedt zorg op maat aan cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie en kinder- en jeugdzorg. Wij bieden structuur en begeleiding daar waar nodig, stellen kaders op en voeren dit uit of hanteren aangereikte kaders. Daarbij blijven we alert op de uitvoering van de benodigde zorg. De cliënten krijgen meer grip op hun leven en gaan zo een betere toekomst tegemoet.

Visie

Condenz gelooft dat cliënten de zorg verdienen die ze nodig hebben. Ook als dit in tegenspraak is met wat de cliënten willen en prettig vinden. Condenz biedt cliënten begeleiding, structuur en de kaders die een cliënt nodig heeft om zo normaal mogelijk te functioneren. De cliënten krijgen een eigen plek in de maatschappij.

Condenz biedt de zorg waar naar gevraagd wordt. Elke instelling heeft zijn eigen werkwijze en Condenz heeft daar respect voor. Condenz is een flexibele zorgverlener en biedt de cliënten de zorg waar dit nodig is. Condenz biedt niet meer dan de zorg die nodig is, zodat cliënten zoveel mogelijk eigen vaardigheden aanleren. Cliënten krijgen meer vertrouwen in hun eigen kunnen en doen. Ze leren zelfstandigheid waar dit mogelijk is en hulp wordt geboden wanneer dit nodig is.

Condenz richt zich op

Interesse in een eventuele samenwerking?
Laat het weten!

 

Neem contact op!