(Interim) management

Met Condenz is ondersteuning op uitvoerend en leidinggevend niveau mogelijk. Condenz heeft een waardevolle mix aan kennis en inlevingsvermogen in huis voor beide posities.

Condenz biedt interim management in de zorg

Voor een tijdelijk periode is ondersteuning van het management soms noodzakelijk. Condenz biedt deze ondersteuning.

Er kan een bijdrage worden geleverd op allerlei gebieden en in allerlei rollen, zoals interim manager, teamleider en projectleider. Vraagstukken die daarbij bijvoorbeeld een rol kunnen spelen kunnen liggen op het gebied van:

 • een actieve rol bij strategie en/of organisatie-ontwikkeling, het vormende aspect van de organisatie;
 • het analyseren van in- en externe ontwikkelingen en knelpunten en deze vervolgens overzichtelijk verwerken in oplossingen en beleid;
 • gevraagd en ongevraagd advies en het nemen van strategische besluiten;
 • het functioneel aansturen van directie;
 • cijfers aandragen over productievoortgang aan raad van toezicht (als het gaat over grote bedragen als 35 miljoen op jaarbasis);
 • vanuit zorgdata, cliëntadministratie, komen tot relevante informatie en oplossingsgerichte voorstellen;
 • voorbereiden van audits, in teamverband of alleen;
 • bekend met het opzetten en uitvoeren van materiële controles;
 • bekend met kwaliteitscertificering, AO/IC, accountantscontroles en jaarverslagen, het opstellen van managementreviews;
 • snel schakelen bij samenwerking tussen diverse afdelingen (financiën, ICT, stafafdelingen);
 • kennis en kunde omtrent het beheren en optimaliseren van electronische cliëntendossiers;
 • (borgend) nieuw beleid opzetten en implementeren.

Interim manager in de zorg - direct beschikbaar

Door de werkervaring in de zorg op uitvoerend en managementniveau kan er op de juiste manier snel geschakeld worden, waarbij rekening wordt gehouden met alle raakvlakken en gevoeligheden. Zowel het management van een team als functioneel managen is mogelijk. 

Organisaties waar onder andere mee is samengewerkt: De Hoop GZ en De Hoop GGZ en Missioncentre.

 

Vraag naar de mogelijkheden 

 • Leo van der Wildt, mediator / projectmanager De Hoop GZ

  "Henk heeft zich doen kennen als een open en eerlijke collega met focus op gestelde doelen. Hij is in staat gebleken om snel situaties en omstandigheden te doorgronden, de juiste prioriteiten te stellen en gemaakte afspraken zonder uitzondering na te komen. Henk stelt, mede in samenwerking met andere collega's, gedetailleerde plannen van aanpak op in het kader van het grotere geheel, rekening houdend met sterkten/zwakten/kansen/risico's (SWOT analyse). Persoonlijk heb ik Henk leren kennen als een zeer betrokken persoon in termen van zorg voor de mens in nood. Zijn gevoel voor humor is verfrissend en mist de uitwerking op zijn omgeving niet. Collegialiteit ging voor mij naadloos over in een goede vriendschap."
 • Daniël Davidis, Afdelingshoofd beleid bij De hoop GGZ

  "Henk is een sympathieke collega met een bijzondere interesse voor vraagstukken op het gebied van organisatie en management. Hij analyseert graag en is in staat om kritisch naar complexe materie te kijken. Daarbij geeft hij blijk van een pro-actieve basishouding."
 • Lennard van Dam, Stichting Zuidwester, Deltaboulevard 17

  "Henk was een zeer behulpzame, kundige en betrouwbare collega om mee te werken. Heel prettig dat hij de afspraken nauwgezet volgde. Daar waar hij het idee had dat er misschien iets anders nodig was, overlegde hij dit eerst met vaste collega's. Heel fijn om met iemand te werken die invalt en net zo prettig en betrouwbaar werkt als een vaste collega."
 • Leo van der Wildt, mediator / projectmanager De Hoop GZ
 • Daniël Davidis, Afdelingshoofd beleid bij De hoop GGZ
 • Lennard van Dam, Stichting Zuidwester, Deltaboulevard 17

 

 

Interesse in een eventuele samenwerking?
Laat het weten!

 

Neem contact op!