Doelgroep

Condenz biedt ondersteuning aan zorginstellingen en daarnaast aan ouders. Condenz richt zich met haar zorg en ondersteuning op mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische cliënten, kinderen en jongeren. Cliënten met autisme, ook met doofheid, kunnen bij Condenz terecht. We ondersteunen vooral groepsbegeleiding en individuele begeleiding wordt ook geboden, daar waar dit noodzakelijk is.

Verstandelijk gehandicapten

Verstandelijk gehandicapten

Condenz biedt begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en helpt cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Of het nu gaat om ondersteuning van een bestaand team, een thuissitatie, of om behandeling van groepen. Daarnaast kan individuele begeleiding ook worden geboden. De kracht van de cliënt staat centraal. Condenz sluit aan bij het niveau van de client, met structuur, stabiliteit, rust en duidelijke communicatie, passend bij de cliënt. Ook als het gaat om uitleg geven wat er bij de cliënt van binnen gebeurt. Condenz ondersteunt bij bijvoorbeeld groepsactiviteiten, het bewaren van orde en aanleren van vaardigheden. Ondersteuning kan geboden worden bij het spiegelen, onderwijs, demonstratie van handelingen, inzichtgevende gesprekken en begeleiding van confrontaties tussen clienten. Condenz geeft uitleg van deze vaardigheden op het niveau van de cliënt zodat hij/zij volledig begrijpt hoe hij/zij iets moet doen. Condenz kan helpen bij individuele begeleiding van cliënten. Bij veel cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel is acceptatie vaak moeilijk. Condenz helpt deze mensen hoe ze om moeten gaan met hun handicap en beschermt de cliënten tegen overbelasting, zodat de cliënt niet overspannen raakt.

Lees meer

Psychiatrie

Psychiatrie

Condenz biedt begeleiding aan voor cliënten in de psychiatrie. Condenz helpt patiënten met het uitzoeken van hun talenten en eigen krachten zodat cliënten geloven in hun eigen kunnen en doen. Cliënten krijgen zo meer grip op hun eigen leven waar dit mogelijk is. Bij begeleiding van psychiatrische patiënten staan resocialiseren, structuur, begeleiding en rust voor de cliënten centraal. Condenz biedt oplossingen bij confrontaties, helpt om deëscalerend te werken en kan fysiek ingrijpen wanneer het niet anders kan, bijvoorbeeld bij agressieregulatie (met het toepassen van de holding). Condenz kan werken op een psychiatrische afdeling en/of in een crisisopvang voor de psychiatrie. Condenz heeft ervaring op het gebied van crisisopname, omgaan met escalaties en confrontaties, separatie begeleiding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding.

Lees meer

Kinder en jeugd

Kinder en jeugd

Condenz begeleidt kinderen en jongeren tot 18 jaar. Indien gewenst samen met het gezin, eventueel in de thuissituatie. Ook is daarin begeleiding in groepen mogelijk met bijvoorbeeld groepsactiviteiten, gespreksoefeningen, sociale vaardigheden, sociaal inzicht, zelfredzaamheid, opvoeding en voeding. Daarnaast begeleidt Condenz kinderen en jeugd individueel. Deze begeleiding kan bestaan uit kind-, ouder- of gezinsbegeleiding. Het kan variëren van enkele ouder- of kindgesprekken tot intensieve begeleiding bij bijvoorbeeld ambulante gezinsbegeleiding. Ondersteuning kan geboden worden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ontwikkelingsproblemen of -stoornissen, autisme, of specifieke stoornissen of ADHD. Of als er vragen zijn over het functioneren en het gedrag van het kind. Condenz heeft ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren met gedragsproblematiek bij bijvoorbeeld crisisopvang. Condenz kijkt naar de behoefte van het kind en zoekt een uitweg in een vaak ogenschijnlijk uitzichtloze situatie.

Lees meer

Interesse in een eventuele samenwerking?
Laat het weten!

 

Neem contact op!